Qui ước Hội

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Ngày 8 tháng 6 năm 2010

QUI ƯỚC

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

Điều 1. Tên Hội: Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

Hội đồng hương Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) tại Hà Nội là tổ chức của những người quê ở huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang hiện đang cư trú, sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội tự nguyện gia nhập và thực hiện Qui ước của Hội.

Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội được tách ra từ Hội đồng hương Tân Yên – Yên Thế tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội (thành lập ngày 6/3/1993) trong Hội nghị toàn thể ngày 14/3/2010 tại Trường Đại học VHNT Quân đội.

Điều 2. Mục đích của Hôi: Tạo điều kiện liên lạc, tiếp xúc, giao lưu tình cảm, trao đổi thông tin giữa các Hội viên nhằm động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, hợp tác làm ăn kinh tế có hiệu quả, thăm hỏi, động viên gia đình khi có chuyện vui buồn với tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng gia đình Hội viên ổn định, văn hóa, hạnh phúc. Đồng thời thiết lập và duy trì mối quan hệ gắn bó, tình cảm của Hội với quê hương huyện Tân Yên.

Điều 3. Hội viên: Là những người sinh trưởng tại Tân Yên và các thế hệ con cháu là thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên đi công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại thành phố Hà Nội tự nguyện gia nhập Hội, đóng quĩ và tham gia các sinh hoạt do Hội tổ chức.

Các Hội viên phải giữ mối liên hệ thường xuyên với BLL. Khi gia đình có việc hiếu, hỷ hoặc có sự cố khó khăn, hoạn nạn… phải báo cho BLL để ứng xử kịp thời theo Qui ước của Hội.

Điều 4. Ban liên lạc: Hội nghị toàn thể của Hội bầu ra một Ban liên lạc (BLL) để quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hội. Nhiệm kỳ 3 năm, số lượng thành viên từ 11 – 15 người.

Ban liên lạc bầu trong số các thành viên:

– Một Trưởng ban, đồng thời là Chủ tịch Hội, phụ trách chung và chỉ đạo công tác của Ban.

– Hai – ba Phó trưởng ban, đồng thời là các Phó Chủ tịch Hội để giúp Trưởng ban phụ trách một số lĩnh vực hoạt động của Hội.

– Khi chưa đến nhiệm kỳ, BLL có thể chỉ định bổ sung ủy viên, củng cố hoàn thiện BLL.

Ban liên lạc định kỳ họp 6 tháng một lần, khi cần có thể triệu tập họp bất thường để giải quyết công việc của Hội một cách kịp thời.

Điều 5. Tổ chức Chi hội: Để duy trì hoạt động một cách thường xuyên, có hiệu quả, Hội khuyến khích thành lập Hội đồng hương xã, thị trấn (thuộc huyện Tân Yên) tại Hà Nội và trở thành Chi hội của Hội đồng hương Tân Yên tại hà Nội. Một số Trưởng ban liên lạc đồng hương xã, thị trấn sẽ là ủy viên BLL của Hội đồng hương huyện.

Các chi hội đồng hương xã, thị trấn giữ mối liên hệ thường xuyên với BLL đồng hương huyện để kịp thời triển khai các hoạt động chung của Hội. Hội đồng hương huyện khuyến khích các Chi hội đồng hương xã, thị trấn trong việc chủ động các hình thức hoạt động riêng nhằm tăng cường tình cảm gắn bó giữa các Hội viên trong Chi hội và toàn Hội, thống nhất với Qui ước chung của Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

Điều 6. Hội nghị toàn thể: Hội nghị toàn thể của Hội tổ chức mỗi năm một lần vào giữa mùa Xuân hàng năm. Khi cần thiết, theo yêu cầu của Hội viên có thể triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai trong năm vào dịp thuận tiện. Khi họp mặt toàn Hội có mời đại biểu của huyện về tham dự.

Hội nghị toàn thể của Hội bao gốm các nội dung;

– Hội hữu gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, trao đổi với nhau những vấn đề cùng quan tâm, cung cấp thông tin cho nhau về gia dình, công tác và cuộc sống để động viên, chia sẻ tình cảm với nhau.

– BLL báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm qua, phương hướng, chương trình hoạt động năm tới, tình hình thu, chi và sử dụng quĩ Hội. Kiểm điểm công tác của BLL.

– Các Hội viên tham gia ý kiến về hoạt động của Hội nhằm thống nhất nội dung, hình thức hoạt động năm tới theo mục đích, yêu cầu của Hội đặt ra, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

– Nghe đại biểu địa phương thông báo tình hình ở quê hương, những thành quả đạt được và phương hướng phấn đấu của huyện trong năm tới, những ý kiến của huyện  đề xuất với Hội.

– Bầu ban liên lạc mới khi hết nhiệm kỳ.

Điều 7. Quan hệ với địa phương: Hội xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phương thông qua BLL để nắm bắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống ở quê hương, chia sẻ với địa phương từ những sự kiện mừng vui cũng như khi có những trường hợp khó khăn, thiên tai, rủi ro hoạn nạn.

Cung cấp thông tin về hoạt động cuat Hội cho huyện. Khi có điều kiện thì phối hợp tổ chức giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng quê hương giầu mạnh, xứng đáng truyền thống đất Cụ Đề.

Điều 8. Quĩ Hội: Xây dựng Quĩ hội để hoạt động do Hội viên đóng góp theo mức qui định hàng năm, trong dịp họp mặt đầu Xuân. Đối với những Hội viên hoàn cảnh khó khăn thì có thể đóng góp dưới mức qui định. Những Hội viên đóng góp gấp 5 lần mức qui định trở lên sẽ được ghi tên và thống báo trong Hội nghị toàn thể của Hội.

Quĩ hội được sử dụng cho các hoạt động sau:

– Tổ chức Hội nghị toàn thể gặp mặt đầu năm.

– Thăm hỏi Hội viên khi gia đình có việc hiếu, hỷ, hoạn nạn rủi ro hoặc có bệnh hiểm nghèo phải vào nằm viện.

Tiêu chuẩn phúng viếng một đám hiếu là một vòng hoa hoặc một bức trướng kèm theo hương nhang. Đối tượng phúng viếng là Hội viên, tứ thân phụ mẫu và các con trai, con gái, con dâu, con rể của Hội viên.

Tiêu chuẩn một dám hỷ (cưới hỏi, mừng thọ) tương đương mức trên.Đối tượng được mừng là Hội viên, vợ hoặc chồng Hội viên vào tuổi thọ 80,85, 90, 95; Hội viên hoặc con của Hội viên làm lễ thành hôn. Quà thăm hỏi Hội viên hoạn nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo nằm viện tương đương các mức trên. Trường hợp đặc biệt thì BLL hội ý thống nhất mức hỗ trợ, động viên gia đình.

– Hàng năm trích một phần Quĩ hội làm công tác khuyến học với huyện, động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt đối với các cháu có thành tích đạt giải cao trong các cuộc thi do ngành Giáo dục – Đào tạo tổ chức ở cấp quốc gia.

Mức tài trợ khuyến học hàng năm và những trường hợp đặc biệt do BLL thống nhất quyết định và báo cáo trong Hội nghị toàn thể của Hội hàng năm.

– Giao tiếp, làm việc với địa phương.

– In ấn tài liệu, phương tiện sổ sách phục vụ cho hoạt động của Hội.

Điều 9. Điều khoản thực hiện: Qui ước trên căn cứ Nghị quyết Hội nghị toàn thể lần thứ nhất ngày 6/3/1993, ý kiến bổ sung, điều chỉnh của Hội viên trong các Hội nghị toàn thể những năm tiếp theo và Nghị quyết Hội nghị toàn thể ngày 14/3/201 . Đề nghị các Hội viên tiếp tục nghiên cứu, tích cực đóng góp để bản Qui ước ngày một hoàn thiện hơn, đồng thời có trách nhiệm thực hiện tốt các điều đã ghi trong Qui ước, góp phần xây dựng Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội ngày càng vững mạnh.

                                                                            T/M HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

                                                                               TRƯỞNG BAN

                                                                        Đại tá ThS NGƯT Lưu Ba

 

 Posted by at 10:58 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)