Giới thiệu chung

 

GIỚI THIỆU CHUNG

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

– Hội Đồng h­ương Yên Thế cũ (gồm hai huyện Tân Yên và Yên Thế) thành lập năm 1993. Tới 2010 là 17 năm.

– Đã tổ chức họp mặt toàn Hội 13 lần vào những năm 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 (trong dó 10 lần tại Trư­ờng VHNT QĐ). Không tổ chức họp toàn hội những năm 1994, 2002, 2006, 2008 (do những lý do không thuận tiện).

– Tháng 7.1998 hợp nhất hai Hội (Hội Đồng hương, Hội cán bộ CM, KC) thành Hội đồng h­ương và cán bộ CM, cán bộ KC Tân Yên Yên Thế  tại HN.

– Tháng 4. 2004 đổi tên Hội là Hội đồng hương Tân Yên Yên Thế tại Hà nội.

– Tr­ưởng BLL Hội đã 6 lần thay đổi nh­ư sau:

Ô. Nguyễn Đức An:  1993 – 1994.                                                       Ô. Trần Yên                 1995.

Ô. Lư­u Ba:                   1996 – 1997 – 1998.                                       Ô. Nguyễn Ân:            1999 – 2000.

A. Lư­u Ba:                   2001 – 2002.                                                    Ô. Đỗ Văn Bát:            2003 – 2008.

Ô. Lư­u Ba:                   2009 – 1/2010.

– Căn cứ một số ý kiến tại Hội nghị toàn thể ngày 8/3/2009, ý kiến   của các bậc lão thành, ý kiến tham khảo của lãnh đạo hai huyện Tân Yên và Yên Thế, tại cuộc họp BLL ngày 24/1/2010 đã quyết định chia tách Hội Đồng h­ương Tân Yên Yên Thế tại Hà Nội thành hai hội đồng h­ương của riêng mỗi huyện và Hội cán bộ CM, cán bộ KC Tân Yên – Yên Thế tại Hà Nội (như năm 1998 trở về trước).

Ngày 14/3/2010 Hội Đồng h­ương Tân Yên tại Hà Nội đã tổ chức cuộc họp mặt toàn thể lần đầu tiên sau quyết định trên tại Tr­ường Đại học VHNT Quân đội với sự chứng kiến và tham dự của Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể quần chúng và một số cán bộ đầu ngành của huyện Tân Yên do đồng chí Nguyễn Văn Khái Tỉnh ủy viên, Bí thư­ Huyện ủy dẫn đầu, và đại biểu BLL Hội Đồng hương Yên Thế tại Hà Nội. Hội nghị và các đại biểu đều thống nhất việc chia tách thành hai Hội đồng hương của mỗi huyện là sự phát triển mang tính khách quan, cần thiết, càng tăng thêm tình cảm gắn bó chung giữa bà con Hội viên với hai huyện, một vùng đất đã có truyền thống chung trong lịch sử chống ngoại xâm và trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc.

Trong gần hai m­ươi năm thành lập, Hội đã hoạt động tích cực theo tinh thần Qui ước của Hội do BLL và Hội viên xây dựng, đã làm đư­ợc những việc cơ bản như:

– Tổ chức viếng, chia buồn với các gia đình có Hội viên qua đời tại các nhà tang lễ trên địa bàn Hà Nội và tại quê.

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Hội viên bị tai nạn hoặc có bệnh hiểm nghèo phải vào nằm viện.

– Tổ chức thăm và tặng quà một số đám hỷ, lễ thành hôn của con các Hội viên.

– Tổ chức mừng thọ một số Hội viên tuổi thư­ợng thọ, đại thọ, trong đó có bà Hà Thị Quế nguyên ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

– Môi giới, giúp đỡ một số tr­ường hợp các cháu gia đình Hội viên tạo việc làm hoặc thi cử, học hành vào các tr­ường đại học và dậy nghề.

– Cung cấp thông tin cho huyện để tạo cơ hội đầu t­ư, làm dự án kinh tế. Có Hội viên đã trực tiếp giúp huyện, xã một số công trình về b­u điện, công nghệ thông tin, xuất bản sản phẩm văn hoá, tổ chức ch­ương trình nghệ thuật phục vụ một số Lễ – Hội lớn, sáng tác và dàn dựng thu thanh, in đĩa một số bài hát về quê h­ương Tân Yên.

– Tổ chức thăm và tặng quà một số trư­ờng hợp trong huyện và địa ph­ương bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra.

– Góp một phần kinh phí từ Quĩ Hội để đúc tư­ợng Cụ Đề.

– Lập Hội khuyến học và hoạt động từ 2004. Hàng năm đã trích một phần Quĩ làm phần th­ưởng cho hàng chục cháu học sinh đạt xuất sắc trong học tập. Có trư­ờng hợp đã tài trợ cho một số cháu học sinh nghèo, v­ượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để học và thi đỗ vào các trư­ờng đại học ở Hà Nội.

Kể từ năm 2010 Hội Đồng h­ương Tân Yên tại Hà Nội trở thành Hội độc lập, có truyền thống với 314 Hội viên (ghi danh sách đến 14/3/2010), tham gia công tác và có mặt ở hầu hết các ngành, các công ty, các cơ quan Đảng, chính quyền, kinh tế, văn hóa, các đoàn thể ở trung ­ương và thành phố Hà Nội. Hội đã dự thảo một Qui ước mới cho ph­ương h­ướng, nội dung và yêu cầu hoạt động trong những năm tới.

Tuy nhiên, Hội còn có nhiều thiếu sót, nhiều việc chưa làm đ­ược, ch­ưa tích hợp được đầy đủ những ng­ười quê ở huyện Tân Yên đang công tác, học tập, làm ăn sinh sống, c­ư trú tại Hà Nội vào Hội, ch­ưa khai thác hết tiềm năng của Hội viên trong hoạt động xây dựng Hội cũng nh­ư phát triển mối quan hệ gắn bó, hữu ích với huyện nhà.

Nhân dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội đồng h­ơng Tân Yên tại Hà Nội kêu gọi nhiệt tâm, tình cảm ái hữu, uống n­ước nhớ nguồn của bà con Hội viên phát huy truyền thống quê hương, phát huy tinh thần nhân văn, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tích cực tham gia ý kiến, đóng góp nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực và hiệu quả để dây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là những người con của đất Cụ Đề, những công dân của Thủ đô Hà Nội có quê h­ương là Tân Yên.

TR­ƯỞNG BAN LIÊN LẠC: Đại tá ThS NGƯT L­ưu Ba

 

 

 Posted by at 2:12 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)