Thông báo thành lập CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng

 

HỘI NGHỊ TRÙ BỊ

Thành lập CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng

 

            Ngày 3/3/2012, dưới sự chủ trì của đ/c Chủ tịch Hội Đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, đã tiến hành Hội nghị trù bị thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng. Dự cuộc họp có các đ/c là chủ tịch, phó chủ tịch, và ủy viên Ban liên lạc Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, đồng thời là thành viên của Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng (CLB DN ĐCV). CLB là thành viên, là một tổ chức độc lập tương đối trong thể thống nhất của Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

              CLB DN ĐCV là trung tâm sinh hoạt của con em quê hương Tân Yên (Bắc Giang) tại Hà Nội là các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các công ty, tập đoàn kinh tế, thương gia khác… tại Hà Nội, có điều kiện và tự nguyện tham gia sinh hoạt CLB.

            Được sự phân công của BLL Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, đ/c Dương Văn Nam Chủ tịch HĐQT Công ty COMA 6 đã báo cáo Dự thảo Qui ước tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ doanh nhân Đất Cầu Vồng và dự kiến danh sách Ban chủ nhiệm CLB, những nội dung hoạt động trước mắt năm 2012. Sau các ý kiến trao đổi khách quan, trách nhiệm cao, hội nghị đã thống nhất thông qua những việc cơ bản sau:

            – Qui chế tổ chức và hoạt động của CLB DN ĐCV. (Xem Phụ lục ở dưới).

            Danh sách Ban chủ nhiệm lâm thời. Bao gồm các đ/c:

            1. Trịnh Quốc Đoàn Thiếu tướng Phó Chủ nhiệm TCHC Bộ CA: Chủ tịch danh dự CLB.

            2. Dương Văn Nam Chủ tịch HĐQT Tổng công ty COMA 6: Chủ nhiệm CLB.

            3. Đồng Xuân Thụ: Tổng biên tập TC Cấp thoát nước: Phó Chủ nhiệm.

            4. Nguyễn Duy Dậu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trường An Bộ QP: Phó Chủ nhiệm.

            5. Nguyễn Quang Mãi: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Quốc tế Đông Á: Phó Chủ nhiệm.

            6. Nguyễn Văn Chúc: Phó TGĐ Cty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ QP: Ủy viên.

            7. Nguyễn Văn Chinh: PGĐ Cty Hóa chất mỏ Vinacomin: Ủy viên.

            8. Nguyễn Mai Hoa GĐ Cty ESIT  G.Pháp tiết kiệm năng lượng: Ủy viên Thư ký.

            9. Nguyễn Thị Hạnh GĐ Cty Thành Nam: Ủy viên kiêm Thủ quĩ.

            Quĩ hoạt động. Quĩ của CLB DN ĐCV xây dựng bằng các nguồn thu sau:

            * Hội phí của hội viên: 2 triệu VND/hội viên/năm.

            * Các khoản tặng, góp của các cá nhân hội viên hay các đơn vị.

            * Các khoản thu từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất và các hoạt động khác CLB mang lại.

            Ngay trong Hội nghị trù bị này, các đ/c sau đây đã tự nguyện đóng góp vào Quĩ CLB DN ĐCV

                        1. Dương Văn Nam:     40 triệu.

                        2. Nguyễn Văn Chinh:  25 triệu.

                        3. Nguyễn Quang Mãi: 20 triệu.

                        4. Nguyễn Duy Dậu:    20 triệu.

                        5. Nguyễn Thị Hạnh:    20 triệu.

                        6. Đồng Xuân Thụ:       10 triệu.

                       7. Nguyễn Thị Hoa:        5 triệu.

                            Tổng cộng: 140 triệu đồng:

             Dự kiến những nội dung hoạt động trong năm 2012.

                        * Tổ chức một buổi giao lưu với các ban ngành và các doanh nghiệp Tân Yên.

                        * Tổ chức một chuyến tham quan, khảo sát ở nước ngoài.

                        * Tạo sự gắn kết, liên kết các mảng, các lĩnh vực kinh doanh.

            Dự kiến nội dung họp mặt hội viên lần 1:

                        – Thời gian: 17h ngày 9/3/2012. Địa điểm: NH Thùy Linh (Đường Tr.D.Hưng HN).

                        – Công bố Quyết định thành lập CLB.

                        – Thông qua Qui ước tổ chức và hoạt động của CLB.

                        – Ra mắt Ban chủ nhiệm.

                        – Phổ biến dự kiến hoạt động. Các hội viên tham gia ý kiến.

                       – Nạp hội phí. Sung quĩ tự nguyện.

                                            ————————————-

 Posted by at 11:27 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)