4. Danh sách cán bộ cao cấp – Văn nghệ sĩ TY

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

DS CÁN BỘ CAO CẤP – VĂN NGHỆ SĨ (8.3.2012)

TT         HỌ TÊN         NS         XÃ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC         ĐT CQ         ĐT NR

1   Nguyễn Đức An 1924 An Dương N.Vụ trưởng Vụ Tài chính UBKH NN 0438343320

2   Lưu Ba 1945 Đại Hóa Đại tá NGƯT Trường ĐH VHNT QĐ 0912345014 0437840355

3   Nhữ Văn Bách 1946 Ngọc Vân Chủ nhiệm khoa sau ĐH, ĐH Mỏ Địa chất 0438385005

4   Đỗ Văn Bát 1927 Nhã Nam KS Ng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng (hưu) 0986438441 0437626459

5   DươngThanh Bình 1976 Đại Hóa ThS, Tổng B.tập Tạp chí Cơ khí VN 0904177637 0904689083

6   Vũ Thế Bình 1950 Lan Giới V.trưởng, Vụ D.lịch lữhành, Bộ VHTTDL 0438346030

7   Nguyễn Các 1950 Ngọc Lý Nguyên TBT Báo Tin tức, TTXVN (hưu) 0438267042 0438632551

8   Nguyễn Văn Cần 1956 Ngọc Châu PGS, TS Viện KHXH & NV Bộ QP 0912172270 0437562230

9   Nguyễn Văn Cảnh 1950 Đại Hóa GS,TS,Thiếu tướng, PGĐ Học viện CSND 0912001989 0437560151

10 Nguyễn Huy Cõi 1947 Ngọc Thiện TS, Bs Nuyên GĐ Sở Y tế Bắc Giang 0913258133 0462963786

11 VươngTùng Cương 19…. Tân Trung Hội Nhà văn VN. 9 Ng.Đình Chiểu (hưu) 0438524547

12 Nguyễn Văn Đạo 1938 Tân Yên Nguyên Chánh VP Thành ủy Hà Nội (hưu) 0035537571 0438255708

13 Nguyễn Hữu Định 1953 Ngọc Lý Đại tá, Ng.CN Khoa CT, Trường SQLQ 1 0985248009 0433386774

14 Trịnh Quốc Đoàn 1948 Cao Xá Thiếu tướng, Tổng cục phó, TCHC, BCA 0903403952 0437541082

15 Trần Văn Đoàn 1947 Đại Hóa Đại tá, Tổng cục CNQP&KT, Bộ QP 0978513286 0438432178

16 Phan Hướng Dương 1970 Việt Lập CN Khoa Dinh dưỡng B.viện Nội tiết TW 0912017248 0437733598

17 Ngô Văn Giá 1959 Liên Chung TS CNK Khoa Viết văn ĐHVH H.Nội 0912114445 0435581091

18 Nguyễn Danh Goòng 1945 Đại Hóa Đại tá, Ng.Thanh tra QC PKKQ, BQP (Hưu) 0435651577

19 Nguyễn Văn Hóa 1950 Đại Hóa Vụ phó, Tập đoàn BCVT Việt Nam 0913238668 0438216228

20 Nguyễn Đức Hưng 1957 Ngọc Lý PBT Đảng ủy khối CN Hà Nội 0913219306 0437751389

21 Đặng Vương Hưng 1958 Tân Trung Nhà thơ, Nhà văn NXB CAND 0913210520

22 Nguyễn Hồng Lĩnh 1961 Phúc Hòa Đại tá, Hệ trưởng, Học viện Quốc phòng 0982681961 0438773992

23 Nguyễn Văn Loan 1956 Việt Lập Đại tá, TL Cục Tài chính, Bộ QP 0982266729 0438773773

24 Lưu Hùng Mạnh 1968 Đại Hóa Phó TBT Tạp chí Cánh buồm Bộ GTVT 0098891969

25 Nguyễn Văn Phi 1961 Ngọc Thiện Đại tá, Phó Chủ nhiệm, UBKT TCChính Trị 0912772458 0422401680

26 Đỗ Thị Phu 1941 Hợp Đức Chuyên viên Bộ Tài chính 0934534415 0438513095

27 Trần Văn Tâm 1950 Đại Hóa Đại tá, Phó GĐ Học viện KHQS Bộ QP(hưu) 0982353555 0438387702

28 Đồng Xuân Thụ 1972 Cao Xá TS, LS, TBT Tạp chí MT ĐT VN 0913220939 0437760789

29 Hoàng Văn Tiến 1949 Ngọc Châu Đại tá Chủ nhiệm, KT BTL Đặc công Bộ QP 0438611792 0437532265

——————————————————————

 

 Posted by at 7:13 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)