Góp Quĩ khuyến học năm 2012

 

DS HỘI VIÊN GÓP QUĨ KHUYẾN HỌC TỪ 500.000 VND TRỞ LÊN

TRONG BUỔI HỌP MẶT TOÀN HỘI NGÀY 10/3/2012

TT

HỌ

TÊN

XÃ

SỐ TIỀN

1

Câu lạc bộ
Doanh nhân
Đất Cầu Vồng

50.000.000 đ

2

Công ty Cơ khí
Xây dự COMA 6

10.000.000 đ

3

Dương Thu Hương Ngọc Châu

2,000,000

4

Nguyễn Thị Lan Ngọc Thiện

2,000,000

5

Dương Văn Nam Lam Cốt

2,000,000

6

Nguyễn Văn Quang Ngọc Thiện

2,000,000

7

Nguyễn Duy Dậu Tân Trung

1,000,000

8

Trịnh Quốc Đoàn Cao Xá

1,000,000

9

Vũ Ngọc Đông Nhã Nam

1,000,000

10

Đàm Minh Đức Lan Giới

1,000,000

11

Nguyễn Văn Hào Việt Ngọc

1,000,000

12

Lê Thanh Hùng Ngọc Châu

1,000,000

13

Nguyễn Tiến Linh Cao Xá

1,000,000

14

Nguyễn Quang Mãi Ngọc Vân

1,000,000

15

Vũ Ngọc Nghị Ngọc Vân

1,000,000

16

Đồng Xuân Thụ Cao Xá

1,000,000

17

Nguyễn Văn Trường Quế Nham

1,000,000

18

Nguyễn Anh Tuấn Việt Lập

1,000,000

19

Nguyễn Đức Tuấn Quang Tiến

1,000,000

20

Nguyễn Văn Loan Việt Lập

700,000

21

Thân Trường Bắc TT Cao Thượng

500,000

22

Hoàng Văn Bình Ngọc Thiện

500,000

23

Nguyễn Xuân Chiến Cao Thượng

500,000

24

Nguyễn Văn Chinh Cao Thượng

500,000

25

Nguyễn Văn Chúc Cao Thượng

500,000

26

Nguyễn Ngọc Cường Ngọc Lý

500,000

27

Lê Quang Đạo Việt Ngọc

500,000

28

Giáp Anh Đức Tân Trung

500,000

29

Dương Chí Dũng Ngọc Châu

500,000

30

Nguyễn Đình Dũng Việt Lập

500,000

31

Hoàng Văn Hải Song Vân

500,000

32

Nguyễn Thị Hạnh Cao Thượng

500,000

33

Nguyễn Tiến Hoàn Quế Nham

500,000

34

Nguyễn Thái Hưng Việt Ngọc

500,000

35

Đặng Vương Hưng Tân Trung

500,000

36

Trần Trung Kiên Cao Thượng

500,000

37

Trần Tuấn Kình Việt Ngọc

500,000

38

Nguyễn Hồng Lĩnh Phúc Hòa

500,000

39

Đặng Xuân Lộc Lộc Lan Giới

500,000

40

Nguyễn Văn Long TT Cao Thượng

500,000

41

Ngô Văn Nam TT Cao Thượng

500,000

42

Trần Thị Nhung Ngọc Lý

500,000

43

Lương Hồng Sơn Cao Xá

500,000

44

Hoàng Minh Thái Ngọc Vân

500,000

45

Ngô Ngọc Thành TT Cao Thượng

500,000

46

Nguyễn Văn Toàn Tân Trung

500,000

47

Dương Đình Trường Việt Lập

500,000

48

Đỗ Viết Tuấn Phúc Sơn

500,000

49

Vũ Anh Tuấn Hợp Đức

500,000

50

Lại Quốc Việt Ngọc Thiện

500,000

51

Nguyễn Văn Vĩnh Lam Cốt

500,000

52

Lương T Thùy An Đại Hóa

500,000

 

 Posted by at 9:10 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)