Góp quĩ Khuyến học năm 2011

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN GÓP QUĨ KHUYẾN HỌC TỪ 500.000 Đ TRỞ LÊN

Trong buổi họp mặt Xuân Tân Mão  2011 tại Trường Đại học VHNT Quân đội, gần 150 hội viên đã hăng hái đóng góp vào Quĩ Hội theo qui định (mức tối thiểu là 100.000 đ). Trong đó có 32 hội viên đã góp quĩ từ 500.000 đ đến 2 triệu đồng. Danh sách như sau:

Stt HỌ TÊN Chức danh – Đơn vị Số tiền góp
1 Nguyễn Văn Chinh PGĐ Cty VL hoá chất mỏ 2.000.000 ®
2 Nguyễn Thị Trường xã Hợp Đức 1.200.000 ®
3 Nguyễn Văn Chúc PTGĐ XD nhà Bộ QP 1.000.000 ®
4 Nguyễn Tiến Linh GĐ Cty TM&SX Cửu long 1.000.000 ®
5 Lưu Văn Nghị GĐ Cty Hải Hưng 1.000.000 ®
6 Đông Xuân Thụ GĐ Cty QCBCTH VN 1.000.000 ®
7 Nguyễn Đức Trịnh HT Trường ĐH VHNTQĐ 1.000.000 ®
8 Đặng Hữu Chất A68 Cục AN Bộ CA 1.000.000 ®
9 Lê Quang Đạo Đại học Thương mại    500.000 ®
10 Vũ Ngọc Đông GĐ Cty TMQT Việt Mỹ    500.000 ®
11 Nguyễn Trần Dũng CB DA Cục Điều tra điện    500.000 ®
12 Hoàng Văn Hải G Đ Cty chuyển giao CN    500.000 ®
13 Nguyễn Thị Hạnh GĐ Cty CP Thành Nam    500.000 ®
14 Nguyễn Thị Hoa GĐ Cty GPTK năng lượng    500.000 ®
15 Đỗ Thu Hoà XN2 Cty Cao su Sao Vàng    500.000 ®
16 Lê Thanh Hùng GĐ Cty CN Khuôn mẫu    500.000 ®
17 Đặng Vương Hưng NXB C ông An ND    500.000 ®
18 Dương Thu H ư ơng TG Đ Cty TCMN Hoa L ư    500.000 ®
19 Đàm Ng ọc Khánh    500.000 ®
20 Phạm Quang Kiêm GĐ CTCP đầu tư ADB    500.000 ®
21 Trần Tuấn Kình PTGĐ CTCP sơn Đông Á    500.000 ®
22 Nguyễn Th ị Lan GĐ Cty Thiết bị Y tế    500.000 ®
23 Ng  V ăn Nam GĐ Chi nhánh NH Seabank    500.000 ®
24 Nguyễn Ngọc Nghị GV Học viện Cảnh sát    500.000 ®
25 Trần  ông Phúc Vua quạt cổ Hà Nội    500.000 ®
26 Hà Huy Thìn CT H ĐQT Incom ĐTVT    500.000 ®
27 Lê Quang Thiện UBQG Tìm kiếm cứu nạn    500.000 ®
28 Đồng Anh ĐP Đội XD số 2 Vinaconec    500.000 ®
29 Vũ Anh Tuấn KS Cty Sông Đà Thang Long    500.000 ®
30 Đỗ Viết Tuấn Thanh tra B ộ TN&MT    500.000 ®
31 Nguyễn Đăng GĐ Cty Tr.thông Sao Khuê    500.000 ®
32 Nguyễn Văn V ĩnh BLL Coma 6    500.000 ®

Tin Ban Liên lạc

 

 Posted by at 8:42 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)