Góp quĩ Khuyến học năm 2010

 

Danh sách các Hội viên góp Quĩ Khuyến học từ 400.000 đồng trở lên

            Trong cuộc họp mặt toàn thể Hội Đồng hương Tân Yên tại Hà Nội ngày 14/3/2010 tại Trường đại học VHNT Quân đội, một số Hội viên đã hảo tâm góp vào Quĩ Khuyến học của Hội. Sau đây là danh sách các Hội viên đóng góp từ 400.000 đồng trở lên:

     TT Họ và tên Số tiền góp
     1 Dương Xuân Nam Lam Cốt 2.000.000 đ
     2 Lưu Văn Nghị Cao Xá 1.000.000 đ
     3 Nguyễn Văn Trường Quế Nham 1.000.000 đ
     4 Đồng Xuân Thụ Cao Xá 1.000.000 đ
     5 Nguyễn Chiến Thắng Ngọc Thiện 1.000.000 đ
     6 Trịnh Quốc Đoàn Cao Xá    500.000 đ
     7 Nguyễn Đức Thìn Việt Ngọc    500.000 đ
     8 Nguyễn Đức Tuấn Quang Tiến    500.000 đ
     9 Nguyễn Văn Hiệp Hợp Đức    500.000 đ
   10 Nguyễn Lâm Tùng Ngọc Thiện    400.000 đ

Quĩ Khuyến học của Hội được thành lập từ năm 2005 với sự đóng góp hàng chục triệu đồng của các Hội viên có tấm lòng với sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của huyện nhà. Hàng năm Hội đã trích một phần quĩ làm học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, số lượng mỗi năm là 30 xuất. Danh sách học sinh được nhận do các trường trong huyện đề xuất và Phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Yên thông qua.

Việc làm trên đã được lãnh đạo huyện hoan nghênh. Năm 2007 UBND huyện Tân Yên đã cấp bằng khen cho Hội về thành tích  hoạt động này.

Người viết: Lưu Ba

 Posted by at 8:40 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)