Hội thảo Bí quyết thuyết trình

 

Hội thảo Bí quyết thuyết trình thuyết phục

          Thực hiện nội dung, chương trình sinh hoạt đã dự kiến, trong hai ngày 11 và 12/4/2012, tại Trung tâm SAVICO (Long Biên Hà Nội) Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng đã tổ chức cuộc Hội tháo Bí quyết thuyết trình thuyết phục. Tuy rất bận rộn công việc giao dịch, quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh nhưng hơn nửa số thành viên của CLB đã tham gia tích cực, say sưa cuộc hội thảo. Diễn giả Nguyễn Đình Luyện – Công ty Truyền thông và Đào tạo CSS (quê hương Bắc Biang) là người từng trải, đã tu nghiệp tại Mỹ, giầu kiến thức và kinh nghiệm đào tạo thuyết trình. Trong cuộc hội thảo, diễn giả Nguyễn Đình Luyện đã truyền đạt những kiến thức và kỹ năng giao tiếp, bí quyết thuyết trình cho học viên bằng phương pháp nêu vấn đề để học viên tranh luận, hội thảo và thực hành thao tác thuyết trình. Tuy thời gian tập huấn có hạn nhưng các học viên đã tiếp thu được nhiều điều thú vị, giúp cho việc thuyết trình đối tác, đàm phán với đối tác, quảng bá sản phẩm, trình bầy dự án với công ty, với nhà đầu tư… tạo nên sự tự tin cho bản thân, giúp cho công việc quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh được thuận lợi.

          Cuộc hội thảo cũng đạt được mục đích tạo điều kiện để các thành viên của câu lạc bộ gần gũi, hiểu biết nhau hơn, tạo nên sự đoàn kết, thiện chí với nhau trong quá trình tác nghiệp. Đây là thành công đầu tiên trong chương trình hành động của CLB, tích luỹ kinh nghiệm tổ chức các nội dung sinh hoạt khác được kết quả theo mong muốn của các thành viên mà bản Qui ước tổ chức và sinh hoạt của CLB đã nêu ra.

Tin và ảnh: Lưu Ba – Xuân Thụ

 


 Posted by at 6:57 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)