Giới thiệu Sổ vàng ghi danh anh hùng, liệt sĩ TY

 

Giới thiệu Sổ vàng ghi danh các anh hùng liệt sỹ

        Thiết thực lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện Tân Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biên soạn và mới đây đã cho ra mắt “Sổ vàng ghi danh các anh hùng, liệt sỹ huyện Tân Yên.

Cuốn Sổ vàng ghi danh các anh hùng, liệt sỹ huyện Tân Yên có khổ 24×26, 516 trang. Phần giới thiệu khắc họa hình ảnh vùng đất, con người Yên Thế Hạ – Tân Yên từ khi hình thành. Đặc biệt, nhấn mạnh mốc thời gian thành lập huyện Tân Yên từ 6/11/1957 đến nay. Tiếp đó sách ghi danh 46 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Anh hùng LLVT, 1 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Những người làm sách đã rất công phu khi thống kê danh sách liệt sỹ, ảnh, trích ngang lý lịch, ngày tháng năm nhập ngũ, ngày hy sinh, nơi hy sinh theo từng từng năm, từ năm 1934 đến năm 2000 với 2721 liệt sỹ của 24 xã, thị trấn trong các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ bảo vệ Tổ Quốc, cùng những tấm ảnh tư liệu về hoạt động đền ơn đáp nghĩa của huyện nhà.

        Sổ vàng ghi danh các anh hùng, liệt sỹ huyện Tân Yên in 1000 cuốn, được cấp về  Đảng ủy, UBND 24 xã thị trấn, Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; Đảng bộ Công an, Quân sự, Doanh nghiệp; Các chi bộ trực thuộc HU: Chi bộ cơ quan, Chi bộ trường học THPT- TTGDTXDN, Cơ quan khối Đảng, Đoàn thể.

        Đây là một tư liệu quí đối với cán bộ, nhân dân huyện Tân Yên, có giá trị giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào, tình yêu quê hương, thể hiện lòng tri ân với những Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, liệt sỹ của quê nhà.       

        Cũng trong dịp này huyện Tân yên còn cho ra mắt cuốn sacsh: Bổ sung tài liệu giảng dạy “Lịch sử huyện Tân Yên”.

                                                                                       Thanh Tâm – Tân Yên

 

 

 

 

 

 Posted by at 10:27 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)