ĐHTY trong Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến 2012

 

Tuyên dương điển hình tiên tiến

nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện.

        Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Tân Yên (6/11/1957 – 6/11/2012) HU, HĐND, UBND huyện long trọng tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến. Tới dự và động viên có các đồng chí đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo HU, HĐND, UBND huyện.

        5 năm (2008 – 2012), huyện Tân Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT – XH, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm. Giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân gần 26%.Xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực: Lao động sản xuất, văn hóa xã hội, ANQP. Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên.

        Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện, các cơ quan đơn vị, tập thể và cá nhân đã đăng ký các công trình, phần việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tạo ra sự chuyển biến tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thành tích chung của huyện Tân Yên chặng đường 5 năm qua, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện, không thể không kể tới phần đóng góp không nhỏ của con em Tân Yên đang lao động công tác và học tập ở các lĩnh vực xã hội trên phạm vi toàn quốc, như: Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, CLB doanh nhân đất Cầu Vồng…

        Nhân dịp này Ban TV Huyện ủy khen thưởng 17 tập thể, 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khen thưởng 7 mô hình dân vận khéo. UBND huyện khen thưởng 32 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008 – 2012. Khen thưởng 8 tập thể, cá nhân, hộ gia đình con em Tân Yên có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực KT – VH – XH, ANQP. 12 tập thể có nhiều thành tích trên các lĩnh vực Xây dựng Đảng, VH – XH, ANQP. Tuyên dương khen thưởng 17 cá nhân và 3 hộ gia đình  tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế, xây dựn Đảng, VH – XH, ANQP. Khen thưởng 8 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện.

  Nguồn: Trang TTĐ T – Châu Giang

 

 

 

 

 Posted by at 7:22 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)