Thư quyên công đức

 

       HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                     —————-

                                                                                                 Hà nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012

            Kính gửi: Các Thành viên CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng.

                            Các Hội viên Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

        Chào mừng kỷ niệm 55 năm Thành lập Huyện Tân Yên (06/11/1957 – 06/11/2012), Huyện ủy – HĐND – UBND – MTTQ Huyện Tân Yên đã và đang tiến hành xây dựng Nhà truyền thống của Huyện tại Trung tâm Thị trấn Cao Thượng và tôn tạo lại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Tân Yên. Dự kiến sẽ khánh thành vào đúng ngày thành lập huyện (06/11/2012).

        Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể cán bộ, nhân dân Tân Yên nói chung và những người con quê hương Tân Yên xa quê nói riêng. Tại quê nhà, cán bộ và nhận dân địa phương tập trung cao độ trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị lớn lao của quê hương mình. Đó là việc đóng góp bằng sức người, sức của cho quê hương; có người trao tặng các quà kỷ niệm truyền thống liên quan đến quê hương…

        Với tình cảm của những người con xã quê, Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng dự kiến sẽ trao tặng cho Huyện Tân Yên những món quà có ý nghĩa thiết thực. Ngày 12/09/2012, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và CLB Doanh nhân Đất Cầu vồng đã trực tiếp về làm việc với lãnh đạo Huyện Tân Yên về việc vấn đề trên. Ghi nhận những tình cảm đặc biệt của Hội, Huyện Tân Yên đã đồng ý dành những vị trí trang trọng nhất để trưng bày quà tặng của Hội tại Nhà truyền thống và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

        Căn cứ vào thực tế tình hình, Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội cùng CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng dự kiến sẽ kính tặng hai món quà ý nghĩa sau đây:

         1. Tặng 01 bức Phù điêu (giá trị 140 triệu đồng): đặt ở chính giữa cửa vào của Nhà truyền thống.     

          2. Tặng 24 tấm bia đá (giá trị là 110 triệu đồng) ghi danh 2.721 anh hùng Liệt sĩ của 24 xã/thị

trấn: đặt tại Tượng đài ghi công các Anh hùng Liệt sĩ t ại Trung tâm Huyện lỵ.

          Tổng Kinh phí hai khoản là 250 triệu đồng. Trong đó (dự kiến):

           – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội góp 30.000.000 đồng.

           – CLB Doanh Nhân Đất Cầu Vồng ( Ban Chủ nhiệm CLB dự kiến) góp 50.000.000 đồng.

           – Số tiền còn thiếu vận động bà con Hội viên Hội đồng hương; anh/chị/em là thành viên CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng có lòng hảo tâm cùng đóng góp với Hội và Câu Lạc Bộ.

             Đây là một dịp tốt để mỗi người có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình dành cho quê hương và tình cảm dành cho các anh hùng liệt sĩ của Tân Yên đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập của dân tộc ta, quê hương Tân Yên chúng ta. BLL Hội ĐH Tân Yên tại Hà Nôị và Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng kêu gọi lòng hảo tâm công đức của tất cả các Hội viên, các Thành viên CLB dành cho quê hương Tân Yên chúng ta. Mọi đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) xin vui lòng liên hệ với Chị Nguyễn Thị Hạnh – thủ quỹ CLB ĐT:0913258036) trước ngày 5/10/2012.

           Tài khoản: 12510000696666  

           Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô

      Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, chúng tôi sẽ cập nhật và đăng tải công khai trên website của Hội (www.donghuongtanyen.com), kính mời các Hội viên, và thành viên CLB bớt chút thời gian theo dõi.

                    Trân trọng cảm ơn.

            T/M BAN CHỦ NHIỆM                                                                T/M HỘI ĐỒNG HƯƠNG

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                                                        TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI

                    Chủ nhiệm                                                                                       Chủ tịch

               Dương Văn Nam                                                                          Đại tá NGƯT Lưu Ba

 Posted by at 10:38 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)