Thư ngỏ từ Tân Yên

 

UB MTTQ VIỆT NAM                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TÂN YÊN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            ——————————-

                                                                   Tân Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2014

                         Kính gửi Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

                                        – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

                                        –  Các nhà hảo tâm, người con Tân Yên thành đạt

            Trong những năm qua, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” của huyện luôn nhận được những tình cảm, sự ủng hộ của cac tổ chức, doanh nghiệp cũng như các con em Tân Yên thành đạt hiện đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương, nhất là vào những dịp “Tết đến xuân về”.

            Tết Giáp Ngọ 2014 đang đến gần, trên địa bàn toàn huyện hiện có 2.500 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang cần được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các con em Tân Yên thành đạt hiện đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc giúp đỡ.

            Địa chỉ đón nhận những tấm lòng vàng tại “Quĩ vì người nghèo” của huyện Tân Yên: Tài khoản số 3761, Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên, hoặc đăng ký trao quà trực tiếp cho các hộ nghèo với UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên. Thời gian ủng hộ từ ngày 02/01/2014 – 20/01/2014. Điện thoại Cơ quan MTTQ huyện Tân Yên: 2040 3878364.

            Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên rất mong nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị./.

            Xin trân trọng cảm ơn.

TM UB MTTQ HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nhàn

Chuyển dẫn: Lưu Ba

 Posted by at 9:26 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)