Lời cảm ơn của HV Đồng Thị Chúc

 

         Author : Đồng Thị Chúc. E-mail : chucdt11@gmail.com
Comment: LỜI CẢM ƠN. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn hội đòng hương Tân Yên đẫ đến phúng viếng và đưa tiễn mẹ bà cụ chúng tôi là cụTrần Thị Dạo thọ 98 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng . Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót mong được lượng thứ .
Thay mặt gia đình: Con dâu Đồng Thị Chúc

 Posted by at 4:31 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)