Mời họp mặt – Tổng kết 1 năm CLB Doanh nhân ĐCV

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                    Độc l ập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

GIẤY MỜI

 Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Trân trọng kính mời: 

      Các anh, chị là Thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng

        Đến dự buổi họp mặt tổng kết Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng năm 2012 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2013.

        Thời gian:      8h30’ (Thứ bảy), ngày 25/05/2013

        Địa điểm:       Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hội trường Công ty Trường An)

                    33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

        Kính mong các Hội viên Câu lạc bộ thu xếp thời gian công tác về dự đông đủ.

       Trân trọng!

                                     TM BAN CHỦ NHIỆM

                                        CHỦ NHIỆM

                                        Dương Văn Nam

 *******************************************************************************************************************************

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                    Độc l ập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                   Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 GIẤY MỜI

 Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Trân trọng kính mời:

          Ban thường vụ Huyện ủy Huyện Tân Yên

        Đến dự buổi họp mặt tổng kết Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng năm 2012 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2013.

        Thời gian:      8h30’ (Thứ bảy), ngày 25/05/2013

        Địa điểm:       Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hội trường Công ty Trường An)

                              33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

        Kính mong các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy huyện Tân Yên thu xếp thời gian công tác về dự và động viên tinh thần các Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội.

       Trân trọng!

                                                                                  TM BAN CHỦ NHIỆM

                                                                                          CHỦ NHIỆM

                                                                                      Dương Văn Nam

 ************************************************************************************************************************************

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                    Độc l ập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 GIẤY MỜI

 Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Trân trọng kính mời:

Đồng chí : Đỗ Mạnh Tiến – Bí thư Huyện ủy
Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên

        Đến dự buổi họp mặt tổng kết Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng năm 2012 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2013.

        Thời gian:      8h30’ (Thứ bảy), ngày 25/05/2013

        Địa điểm:       Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hội trường Công ty Trường An)

                             33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

        Kính mong Đồng chí Bí thư Huyện ủy thu xếp thời gian công tác về dự và động viên tinh thần các Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội.

       Trân trọng!

                                         TM BAN CHỦ NHIỆM

                                             CHỦ NHIỆM

                                             Dương Văn Nam

 ******************************************************************************************************************************

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TÂN YÊN TẠI HÀ NỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB DOANH NHÂN ĐẤT CẦU VỒNG                    Độc l ập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 GIẤY MỜI

 Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng – Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội

Trân trọng kính mời:

Đồng chí : Lê Ánh Dương – Tỉnh ủy viên
                Phó Bí thư huyện ủy  – Chủ tịch UBND huyện Tân Yên

         Đến dự buổi họp mặt tổng kết Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng năm 2012 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2013.

        Thời gian:      8h30’ (Thứ bảy), ngày 25/05/2013

        Địa điểm:       Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Hội trường Công ty Trường An)

                             33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

        Kính mong Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBNN huyện thu xếp thời gian công tác về dự và động viên tinh thần các Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội.

       Trân trọng!

                                                                             TM BAN CHỦ NHIỆM

                                                                                     CHỦ NHIỆM

                                                                                  Dương Văn Nam

 

 

 

 

 

 Posted by at 6:03 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)