Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám

 

KHU LƯU NIỆM DANH NHÂN HOÀNG HOA THÁM – LÀNG TRŨNG (XÃ NGỌC CHÂU)

Ảnh: Tượng Thờ Hoàng Hoa Thám tại Đền Trũng – Ngọc Châu (Photo Lưu Ba)

Gắn với thời kỳ niên thiếu của Thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám, trong cuộc chiễn đấu chống bọn thổ phỉ Trung Quốc (1862-1882) dưới sự chỉ đạo của Bá Phức và Đề Thám nghĩa quân và nhân dân trong làng đã đánh nhiều trận với giặc Tàu và đánh lui nhiều toán giặc tại làng Trũng và Bằng Cục.

Khu Lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám là một quần thể di tích: Đình (nay chỉ còn nền cũ); chùa; văn chỉ (đã mất chưa tái tạo đựơc); Đền thờ Hoàng Hoa Thám, Khu mộ thân nhân Hoàng Hoa Thám và cố trạch Hoàng Hoa Thám (hiện vẫn còn).

Trong các hạng mục trên, đối tượng thờ tuy khác nhau, niên đại ra đời khác nhau nhưng tất cả các công trình đó đều lấy mục đích tôn thờ, lưu niệm về danh nhân Hoàng Hoa Thám là chủ yếu. Do đặc điểm này nên toàn khu di tích có giá trị chứa đựng trong đó là giá trị lưu niệm về danh nhân – người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Do có giá trị lịch sử, nên nó đã làm cho tên tuổi và hình ảnh người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lưu danh không chỉ ngay trên quê hương thời thơ ấu của mình mà nó còn có tác dụng thu hút lòng người ở các vùng quanh đó hướng về đây tưởng niệm vị anh hùng dân tộc.

 

 


 

 

 

 Posted by at 2:38 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)