Feb 032015
 

 

Huyện Tân Yên tổng kết phong trào

Thi đua yêu nước năm 2014

          Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Ất Mùi, ngày 23/1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo HU, HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo chủ chốt 24 xã, thị trấn, đại diện Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, tập thể, cá nhân được khen thưởng.

            Năm 2014, mặc dù tình hình KT – XH của đất nước còn nhiều khó khăn đã tác động đến việc phát triển của huyện, nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện đã khắc phục khó khăn, phát huy nội lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ ngày đầu năm. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành và Nhân dân, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng NTM…

            Trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của các ngành chủ yếu trên 12%. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 11,3%, công nghiệp và xây dựng 10,6%, thương mại dịch vụ 17.4%. Đối với sản xuất nông nghiệp, các phong trào thi đua, như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại gia trại …phát triển. Xây dựng 10 cánh đồng mẫu. Tăng cường mối liên kết 4 nhà…Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 93 triệu đồng tăng 17 triệu đồng so với năm 2013. Trong phòng trào xây dựng NTM dã có 2 xã về đích NTM, các xã còn lại bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã.

            Về lĩnh vực CN- TTCN, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1750 tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng đạt được nhiều kết quả. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo là 4,6% giảm 0,6% so với năm 2013.

            Từ việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tại Hội nghị tổng kết thi đua, huyện Tân Yên vinh dự có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Ban Tổ chức Huyện ủy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, khen thưởng 14 tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 3 chiến sỹ thi đua. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân. UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 27 tập thể, 76 chiến sỹ thi đua cơ sở. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 31 tập thể, 113 cá nhân và khen đặc cách 1 tập thể, 16 cá nhân.

              Trong phần khen thởng,  Tập thể Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và đ/c Lưu Ba (Chủ tịch Hội) đã nhận được  Giấy khen của UBND huyện Tân Yên vì thành tích có nhiều đóng góp xây dựng quê hương  trong năm 2014.

               Tại Hội nghị tổng kết, UBND huyện Tân Yên cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện NQ số 01/NQ- CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ và NQ của HĐND tỉnh, HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

                                                                                                                      Châu Giang

                Ảnh: Lưu Ba chuyển dẫn từ Trang thông tin điện tử huyện Tân Yên

 

 

Jan 272015
 

Huyện Tân Yên tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Ất Mùi, ngày 23/1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo HU, HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo chủ chốt 24 xã, thị trấn, đại diện Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, tập thể, cá nhân được khen thưởng.

            Năm 2014, mặc dù tình hình KT – XH của đất nước còn nhiều khó khăn đã tác động đến việc phát triển của huyện, nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện đã khắc phục khó khăn, phát huy nội lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ ngày đầu năm. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành và Nhân dân, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng NTM…

            Trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của các ngành chủ yếu trên 12%. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 11,3%, công nghiệp và xây dựng 10,6%, thương mại dịch vụ 17.4%. Đối với sản xuất nông nghiệp, các phong trào thi đua, như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại gia trại …phát triển. Xây dựng 10 cánh đồng mẫu. Tăng cường mối liên kết 4 nhà…Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 93 triệu đồng tăng 17 triệu đồng so với năm 2013. Trong phòng trào xây dựng NTM dã có 2 xã về đích NTM, các xã còn lại bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã.

            Về lĩnh vực CN- TTCN, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1750 tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng đạt được nhiều kết quả. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo là 4,6% giảm 0,6% so với năm 2013.

            Từ việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tại Hội nghị tổng kết thi đua, huyện Tân Yên vinh dự có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Ban Tổ chức Huyện ủy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, khen thưởng 14 tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 3 chiến sỹ thi đua. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 13 cá nhân. UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 27 tập thể, 76 chiến sỹ thi đua cơ sở. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 31 tập thể, 113 cá nhân và khen đặc cách 1 tập thể, 16 cá nhân.

             Tại Hội nghị tổng kết, UBND huyện Tân Yên cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện NQ số 01/NQ- CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ và NQ của HĐND tỉnh, HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

                                                                                                                      Châu Giang

 

Sep 022013
 

 

Những nét đậm trong Tổng kết năm học 2012-2013,

và triển khai nhiệm vụ năm học mới

        Ngày 26/8 UBND huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Dự hội nghị có đại biểu Sở GD & ĐT Bắc Giang, các đồng chí Lê Ánh Dương- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c lãnh đạo các xã, thị trấn, đoàn đại biểu Hội ĐH Tân Yên tại HN.

       Nét nổi bật trong năm học 2012-2013, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Yên được xếp thứ 3/10 huyện, thành phố, tăng 4 bậc so với năm học trước. Để có được kết quả trên, UBND huyện Tân Yên đã tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, triển khai đổng bộ nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp học, thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng quyền tự chủ. Các cuộc vận động, phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Tăng cường kỷ cương, coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

      Kết quả, năm qua 24/24 xã thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, về đích trước 1 năm. Có 9 xã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục được duy trì, tỷ lệ học khá giỏi các cấp học tăng, học sinh yếu kém giảm. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt kết quả tốt, các cuộc thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Năm học 2012 – 2013, học sinh học lực giỏi cấp tiểu học trên 40%, bậc THCS gần 12%, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên- dạy nghề gần 4%. Tỷ lệ Trường được công nhận chuẩn quốc gia đạt trên 66%. Tỷ lê kiến cố trường lớp học trên 83%.

       Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại cần sớm được khắc phục trong năm học mới, đó là sự tiến bộ trong việc dạy và học không đều giữa các cấp học, giữa các trường và các xã thị trấn. Chất lượng giáo dục toàn diện chưa bền vững. Công tác tham mưu và năng lực chỉ đạo điều hành của 1 số cán bộ quản lý còn hạn chế. Cơ sở trường lớp, trang thiết bị phục vụ học tập ở 1 số xã còn thiếu. Tỷ lệ học sinh thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc chưa cao. Năm học 2013- 2014 Tân Yên phấn đấu giữ vững thứ hạng, thêm 5 xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, nâng tỷ lệ kiên cố trường lớp học lên 84,5%, phấn đấu trên 95% học sinh thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc có thẻ.   

      Nhân dịp này, Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội trao 30 Giấy khen kèm theo 30 xuất quà (mỗi xuất 300.000 đ), doanh nhân Nguyễn Tiến Linh (quê Cao Xá, thành viên CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại HN) tặng 100 xe đạp (mỗi chiếc 1,7 triệu đ) cho các em HS nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao năm học vừa qua.

                                                                                                       Châu Giang